Đèn diệt khuẩn UV

Đèn diệt khuẩn UV

Đèn diệt khuẩn UV

Đèn diệt khuẩn UV có công dụng phát tia cực tím ra môi trường để diệt khuẩn bảo vệ môi trường làm việc, sản xuất hoặc để khử khuẩn sản phẩm, vật dụng.

Danh mục:Đèn UV

Đèn diệt khuẩn UV có công dụng phát tia cực tím ra môi trường để diệt khuẩn bảo vệ môi trường làm việc, sản xuất hoặc để khử khuẩn sản phẩm, vật dụng.