Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảng điều khiển MÀN HÌNH HIỂN THỊ SỬ DỤNG (User Displays): Khi Van đang hoạt động, một trong hai màn hình hiển thị chỉ số sau đây được hiển thị. Để chuyển đổi màn hiển thị sử dụng phím ▲ hoặc ▼: User 1: Hiển thị giờ hiện tại. (*) User 2: Hiển thị số […]