Máy lọc nước biển

Máy lọc nước biển

Máy lọc nước biển

Hệ thống lọc nước biển AXEON S3-Series 2.280 – 8.360 lít/ ngày; AXEON T3-Series 11.400 – 26.600 lít/ ngày; AXEON X3-Series lên đến 152.000 lít/ ngày.

Danh mục:Clack Control Valves

Hệ thống lọc nước biển AXEON S3-Series 2.280 – 8.360 lít/ ngày; AXEON T3-Series 11.400 – 26.600 lít/ ngày; AXEON X3-Series lên đến 152.000 lít/ ngày.